Nezávislost je základním kamenem svobody, čestné spolupráce a vzájemného respektu doma i ve světě. Centrum nezávislosti České republiky prosazuje svobodu a nezávislost v naší zemi a spojuje fyzické a právnické osoby, které vnímají nezávislost a přirozená práva a svobody lidí jako důležité společenské hodnoty. Pomáháme ke zrodu a životu myšlenkám a podporujeme vznik a růst projektů, které směřují k nezávislosti, svobodě a aplikaci přirozených práv.

František Matějka
předseda spolku

tel.: (+420) 777 077 158
e-mail: matejka@centrumnezavislosti.cz 

S důrazem na prezentaci evropských hodnot, evropského kulturního dědictví a společenského vědomí, zejména v kontextu naší historické národní zkušenosti, usilujeme v této oblasti o osvětu. Zároveň se podílíme na ochraně a popularizaci historického a kulturního dědictví národů a jejich vzájemné spolupráci. Realizace některých projektů Centra nezávislosti má mezinárodní charakter a přesahuje tak hranice České republiky v čase i prostoru.

Ing. Libor Jirásek
ředitel spolku

tel.: (+420) 604 102 921
e-mail: jirasek@centrumnezavislosti.cz

Centrum nezávislosti České republiky, z.s.

Hartigovský palác
Thunovská 183/18
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Česká republika

IČ: 05215641
ID datové schránky: gk9ymbp
e-mail: info@centrumnezavislosti.cz

Bankovní spojení Fio banka, a.s.
číslo účtu 2501751119/2010

Centrum nezávislosti České republiky, z.s.
Copyright © 2016-2021